fbpx

Alle våre studietilbud

Fra korte kurs til høyere yrkesfaglige utdanninger, og tjenester til næring og arbeidsliv!

Norskkurs – A1 trinn 1 Askim

Fagbrev – Helsearbeiderfaget intensivkurs

Norskkurs – B2 trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 1 Sarpsborg

Norskkurs – A1 trinn 1 Sarpsborg – Daytime

Norskkurs – A2 Askim

Norskkurs – B1 trinn 1 Askim

Butikkøkonomi

Fransk oppfriskning Fredrikstad -Mars

Fransk konversasjon Fredrikstad – Februar

Fransk trinn 1 Sarpsborg – mars

Spansk Trinn 2 Moss – Februar

Forkurs i matematikk

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget – Fra reform 94 til kunnskapsløftet

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget Intensivkurs

Fransk trinn 2 Moss – mai

Fransk trinn 1 Moss – Mars

Engelsk business Fredrikstad

Engelsk konversasjon Sarpsborg – Mars

Engelsk Trinn 1 Sarpsborg – Mars

Spansk Trinn 2 Fredrikstad – Mai

Spansk Trinn 1 Askim

Norskkurs – B1 trinn 2 Sarpsborg

Norskkurs – B1 trinn 2 Fredrikstad

Norskkurs – B1 trinn 1 Sarpsborg

Norskkurs – B1 trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A2 Moss

Norskkurs – A2 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 2, Moss

Norskkurs – A1 trinn 2, Askim

Spansk Trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 1, Fredrikstad

Fagbrev – Renholdsoperatørfaget- Sarpsborg, høst 22

Helse- og oppvekstfag

Fagskole i Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge

Fagskole i Rehabilitering – kveldstid (Virtuelt klasserom)

Fagskole i Miljøarbeid innen rus (Virtuelt klasserom)

GRATIS rådgivning

Studiekompetanse – Gjeldende priser skoleåret 22/23

Kreftomsorg og lindrende pleie

Studiekompetanse – Enkeltfagene

Studiekompetanse – Påbygg for deg med fagbrev

Studiekompetanse 23/5 pakken – alle 6 fagene

Bransjeprogram – Anleggsmaskinførerfaget

Bransjeprogram – Veg- og anleggsfaget

Fagbrev – Kjemiprosessfaget, Halden

Fagbrev – Byggdrifterfaget

Fagbrev – Helsearbeiderfaget Fredrikstad

Fagbrev – Logistikk Sarpsborg

Fagskole i Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse

Kompetansepluss – Fagopplæring

Kompetansepluss – Arbeid og frivillighet

Fagbrev – Yrkessjåførfaget Sarpsborg, vår

Fagbrev – Sikkerhetsfaget

Fagbrev – Salgsfaget i virtuelt klasserom på nett

Nettstudie frem mot fagbrev – Kontor- og administrasjonsfaget

Fagbrev – Produksjonsteknikkfaget, Sarpsborg

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Fagskole i Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid – Kveldstid (virtuelt klasserom) Høsten 22

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Virtuelt klasserom på dagtid

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Kveldstid

Fagskole i Coaching og relasjonsledelse

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis

Om AOF Østfold og våre fagskoletilbud som nettstudier

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

AOF Østfold tilbyr enkelte emner i våre fagskoleutdanninger som nettstudier, og hvor du etter oppfylte og beståtte arbeidskrav mottar studiebevis med emnets definerte studiepoeng.

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss