fbpx

Alle våre studietilbud

Fra korte kurs til høyere yrkesfaglige utdanninger, og tjenester til næring og arbeidsliv!

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Virtuelt klasserom på nett

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Virtuelt klasserom på nett

Fagskole i Miljøarbeid innen rus 21 – 23 (Virtuelt klasserom)

Fagskoleemner – Barn og unge med rusproblematikk og rusrelaterte lidelser – Nettsamlinger på dagtid

Fagskoleemne – Barn og unge med psykiske utfordringer – Nettsamlinger på dagtid

Bransjeprogram – Helsearbeiderfaget

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – fag- og detaljhandelen

GRATIS rådgivning

Studiekompetanse – Gjeldende priser skoleåret 21/22

Kreftomsorg og lindrende pleie – Dagtid

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Dagtid

Studiekompetanse – Enkeltfagene

Studiekompetanse – Påbygg for deg med fagbrev

Studiekompetanse – 6 fagspakken

Bransjeprogram – Anleggsmaskinførerfaget

Bransjeprogram – Fjell-og bergverksfaget

Bransjeprogram – Veg- og anleggsfaget

Bransjeprogram – Asfaltfaget

Fagbrev – Kjemiprosessfaget

Fagbrev – Byggdrifterfaget

Fagbrev – Betongfaget

Fagbrev – Helsearbeiderfaget

Fagbrev – Logistikk

Fagskole i Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse – Kveldstid

Kreftomsorg og lindrende pleie – Kveldstid

Kompetansepluss – Fagopplæring

Kompetansepluss – Arbeid og frivillighet

Fagbrev – Yrkessjåførfaget

Fagbrev – Tømrerfaget

Fagbrev – Sikkerhetsfaget

Fagbrev – Salgsfaget, nettstudie

Fagbrev – Salgsfaget

Fagbrev – Renholdsoperatørfaget

Nettstudie frem mot fagbrev – Kontor- og administrasjonsfaget

Fagbrev – Produksjonsteknikkfaget

Fagbrev – Gjenvinningsfaget

Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag

Fagbrev – Helsearbeiderfaget (Intensivkurs)

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Fagskole i Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid – Kveldstid

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Dagtid

Fagskole i Miljøarbeid innen rus – Kveldstid

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Kveldstid

Fagskole i Coaching og relasjonsledelse

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis

Om AOF Østfold og våre fagskoletilbud som nettstudier

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

AOF Østfold tilbyr enkelte emner i våre fagskoleutdanninger som nettstudier, og hvor du etter oppfylte og beståtte arbeidskrav mottar studiebevis med emnets definerte studiepoeng.

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss