fbpx

Alle våre studietilbud

Fra korte kurs til høyere yrkesfaglige utdanninger, og tjenester til næring og arbeidsliv!

Fagbrev – Kjemiprosessfaget

Fagskole i Miljøarbeid innen rus – Emne 2 til 6

Fagbrev – Byggdrifterfaget

Fagbrev – Betongfaget

Fagbrev – Helsearbeiderfaget

Fagbrev – Logistikk

Fagbrev – Vei- og anleggsfaget

Fagbrev – Anleggsmaskinførerfaget

Fagskole i Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse 22-23

Kreftomsorg og lindrende pleie 21 – 23

Fagbrev – Kokkefaget

Studiespesialisering / Generell studiekompetanse

Kompetansepluss – Fagopplæring

Kompetansepluss – Arbeid og frivillighet

Fagbrev – Yrkessjåførfaget

Fagbrev – Tømrerfaget

Fagbrev – Sikkerhetsfaget

Fagbrev – Salgsfaget, nettstudie

Fagbrev – Salgsfaget

Fagbrev – Renholdsoperatørfaget

Nettstudie frem mot fagbrev – Kontor- og administrasjonsfaget

Fagbrev – Produksjonsteknikkfaget

Fagbrev – Gjenvinningsfaget

Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag

Fagbrev – Helsearbeiderfaget (Intensivkurs)

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Fagskole i Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 21 – 23

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – (Dagtid)

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid 2021 – 2022 Dagtid

Fagskole i Miljøarbeid innen rus

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS

Fagskole i Coaching og relasjonsledelse

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis

Om AOF Østfold og våre fagskoletilbud som nettstudier

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

AOF Østfold tilbyr enkelte emner i våre fagskoleutdanninger som nettstudier, og hvor du etter oppfylte og beståtte arbeidskrav mottar studiebevis med emnets definerte studiepoeng.

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss