fbpx

Oppføringer av Lena

Jegerprøven – for deg som elsker å være ute i naturen

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk, dette får du gjennom å ta Jegerprøven. Jegerprøven ble innført for at de som jakter vilt i Norge skal ha kunnskap før de starter å jakte, og for å skape en sunn holdning blant jegerne. Vårt jegerprøven-kurs tar for seg temaer […]

Hvorfor er det viktig med utdanning inne rus?

Miljøarbeid innen rus er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere fra person til person. Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke helseskader og problemer. Å inneha kompetanse til […]

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss