fbpx

Våre fagskoletilbud

Se våre studietilbud, og emnekurs innen høyere yrkesfaglige utdanninger.

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Virtuelt klasserom på nett

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Virtuelt klasserom på nett

Fagskole i Miljøarbeid innen rus 21 – 23 (Virtuelt klasserom)

Fagskoleemner – Barn og unge med rusproblematikk og rusrelaterte lidelser – Nettsamlinger på dagtid

Fagskoleemne – Barn og unge med psykiske utfordringer – Nettsamlinger på dagtid

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – fag- og detaljhandelen

Kreftomsorg og lindrende pleie – Dagtid

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Dagtid

Fagskole i Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse – Kveldstid

Kreftomsorg og lindrende pleie – Kveldstid

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Fagskole i Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid – Kveldstid

Fagskole i Rehabilitering – Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Dagtid

Fagskole i Miljøarbeid innen rus – Kveldstid

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Kveldstid

Fagskole i Coaching og relasjonsledelse

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis

Om AOF Østfold og våre fagskoletilbud

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss