fbpx

Nettstudier fagskole

Se våre studietilbud, og emnekurs innen høyere yrkesfaglige utdanninger / Fagskole

Norskkurs – A1 trinn 1 Askim

Jegerprøven

Fagbrev – Helsearbeiderfaget intensivkurs

Norskkurs – B2 trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 1 Sarpsborg

Norskkurs – A1 trinn 1 Sarpsborg – Daytime

Norskkurs – A2 Askim

Norskkurs – B1 trinn 1 Askim

Butikkøkonomi

Sertifisering for offentlige anskaffelser

Fransk oppfriskning Fredrikstad -Mars

Fransk konversasjon Fredrikstad – Februar

Fransk trinn 1 Sarpsborg – mars

Spansk Trinn 2 Moss – Februar

Forkurs i matematikk

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget – Fra reform 94 til kunnskapsløftet

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget Intensivkurs

Fransk trinn 2 Moss – mai

Fransk trinn 1 Moss – Mars

Engelsk business Fredrikstad

Engelsk konversasjon Sarpsborg – Mars

Engelsk Trinn 1 Sarpsborg – Mars

Spansk Trinn 2 Fredrikstad – Mai

Spansk Trinn 1 Askim

Norskkurs – B1 trinn 2 Sarpsborg

Norskkurs – B1 trinn 2 Fredrikstad

Norskkurs – B1 trinn 1 Sarpsborg

Norskkurs – B1 trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A2 Moss

Norskkurs – A2 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 2, Moss

Norskkurs – A1 trinn 2, Askim

Spansk Trinn 1 Fredrikstad

Norskkurs – A1 trinn 1, Fredrikstad

Fagbrev – Renholdsoperatørfaget- Sarpsborg, høst 22

Helse- og oppvekstfag

Fagskole i Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge

Fagskole i Rehabilitering – kveldstid (Virtuelt klasserom)

Fagskole i Miljøarbeid innen rus (Virtuelt klasserom)

GRATIS rådgivning

Studiekompetanse – Gjeldende priser skoleåret 22/23

Kreftomsorg og lindrende pleie

Studiekompetanse – Enkeltfagene

Studiekompetanse – Påbygg for deg med fagbrev

Studiekompetanse 23/5 pakken – alle 6 fagene

Bransjeprogram – Anleggsmaskinførerfaget

Bransjeprogram – Veg- og anleggsfaget

Fagbrev – Kjemiprosessfaget, Halden

Fagbrev – Byggdrifterfaget

Fagbrev – Helsearbeiderfaget Fredrikstad

Fagbrev – Logistikk Sarpsborg

Fagskole i Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse

Kompetansepluss – Fagopplæring

Kompetansepluss – Arbeid og frivillighet

Fagbrev – Yrkessjåførfaget Sarpsborg, vår

Fagbrev – Sikkerhetsfaget

Fagbrev – Salgsfaget i virtuelt klasserom på nett

Nettstudie frem mot fagbrev – Kontor- og administrasjonsfaget

Fagbrev – Produksjonsteknikkfaget, Sarpsborg

Fagbrev – barne- og ungdomsarbeiderfaget Fredrikstad

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Informasjon Koronaviruset (SARS-C0V-19)

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Fagskole i Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid – Kveldstid (virtuelt klasserom) Høsten 22

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Kveldstid

Fagskole i Psykisk helsearbeid – Virtuelt klasserom på dagtid

Fagskole i Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS – Kveldstid

Fagskole i Coaching og relasjonsledelse

Fagskole i Utøvende lederskap i praksis

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss