fbpx

Hvorfor ta fagbrev i logistikkfaget?

Med fagbrev i logistikk styrker du din rolle på arbeidsplassen!

Teorien til fagbrev i logistikkfaget er beregnet på deg som allerede jobber på lager og/eller med transport av gods og varer. Med fagbrev i logistikk får du tverrfaglig yrkeskompetanse på miljøvennlig og sikker transport av varer og gods i samsvar med nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Hvem kan kan søke om å få teorien til fagbrev i logistikk GRATIS?

 • Du er minimum 25 år og har ikke fullført videregående opplæring.
 • Du har ca. 7000 timer arbeidspraksis
 • Du bor i Østfold eller Follo regionen

Hvilke arbeidsplasser kvalifiserer til fagbrev i logistikkfaget?

De fleste arbeidsplasser har ansatte som jobber med logistikk. Typiske arbeidsplasser er i  transportbransjen, på godsterminaler eller flyplasser. Du kan også jobbe i en rekke andre bransjer, som handelsbedrifter, ordrekontor, treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

For  ta fagbrevet må du ha arbeidsoppgaver som:

 • Mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
 • Lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
 • Bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
 • Kundebehandling
 • Planlegge vareflyt og lagring
 • Elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
 • Vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
 • Spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging

HVORFOR FAGBREV I LOGISTIKK?

Med fagbrev i logistikk vil du få kunnskaper og kompetanse om sikker og riktig godsbehandling, aktuelle regelverk, bruk av utstyr og metoder for lasting og lossing av gods og varer. Du vil da bli en ressurs for både eiere og brukere av bedriftens tjenester.

Du blir også attraktiv for bransjen som trenger gode fagfolk med bred kompetanse på sikkerhet, lønnsomhet og effektiv drift.

Med økt kompetanse vil du arbeide mer effektivt og selvstendig, gjøre færre feil og ha større endringsevne og møte kravet til god service og kundebehandling på en god og profesjonell måte.

Dette fagkurset i logistikkfaget skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har to hoved-emner:

Behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler – Sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester – Klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider – Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler – Service og kundebehandling.

Varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift – Lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager – Forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet – Bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport – Helse, miljø og sikkerhet – Nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje – Service og kundebehandling.

Vi setter opp kurs fortløpende, så meld din interesse.

Hvorfor velge AOF Østfold?

Det er mange gode grunner for å velge AOF Østfold:

 • Vi har dyktige og engasjerte lærere og veiledere
 • Undervisningen er spesielt tilrettelagt for å undervise voksne
 • Det er stort fokus på fordypning i fagfeltet
 • Eksamenstrening
 • Tilgang til vår læringsplattform Acampus
 • Lang erfaring innenfor voksenopplæring
 • AOF Østfold har drevet med voksenopplæring i over 60 år

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss