fbpx

Informasjon Koronaviruset (SARS-C0V-19)

Informasjon til studenter, deltakere og veiledere hos AOF Østfold

OFFISIELL INFORMASJON pr. 24.08.2021

Informasjon til studenter, deltakere og veiledere hos AOF Østfold.

Etter hvert som Koronaviruset (SARS-CoV-19) har utviklet seg i Norge, er det fortsatt fokus på forebyggende aktiviteter fra myndighetene.  AOF Østfold følger med på situasjonen og forholder seg til myndighetens retningslinjer.

Ved oppstart av klasseromsundervisning ved våre studiesteder høsten 2021 og våren 2022, henviser vi til vår smittevernveileder (Last ned her). Denne er førende for det enkelte studiested.

Vi planlegger løpende oppstart av fysisk undervisning høsten 2021, men hvor det er digital undervisning inntil du får beskjed fra din kompetanserådgiver eller faglærer ved AOF Østfold eller via læringsplattformen Acampus. Vi påpeker samtidig at de løpende nasjonale og lokale retningslinjer i forhold til pandemien kan endre dette.

Den enkelte klasse vil motta løpende informasjon gjennom læringsplattformen Acampus, og hvor vi eller faglærer informerer om alternative undervisningsopplegg når dette er påkrevd. Vi vil så langt det er mulig følge oppsatte timer i gjeldende timeplaner for klasseromsundervisning og/eller nettundervisning. Når det gjelder veiledning, eksamener og vurderinger og/eller arrangementer i regi av AOF Østfold vil vi løpende holde dere orientert om utviklingen, under noen oppdateringer:

 • Eksamen våren for fagskolestudenter ved AOF Østfold: De studenter som skal opp til eksamen høsten 2021 eller våren 2022, vil motta melding om eventuelle endringer i eksamensform i Acampus.
 • Eksamen for privatister i regi av Viken fylkeskommune, region Østfold: Her er det viktig at du setter deg inn i retningslinjer og eventuelt endringer fra Viken fylkeskommune. Dette kan gjøres her! 

Kurs/utdanning som har krav om oppmøte

Ved sykdomsfravær gjelder vanlige regler. Ved fravær med bakgrunn i «Føre-var»-prinsippet vil AOF Østfold så langt det lar seg gjøre legge til rette for at undervisningen kan tas igjen på et senere tidspunkt, og/eller gjennom alternative undervisningsformer. Er du usikker på hva som gjelder for deg eller om du har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon 69 13 04 10 mellom kl. 09:00 og kl. 15:00. Dersom du har problemer med innlogging på Acampus, eller andre spørsmål etter kl. 15:00, ta kontakt med oss på e-post: acampus@aofostfold.no

Studenter/kursdeltakere i praksis

Mange av våre studenter/ kursdeltakere er i kontakt med pasienter og brukere som er i risiko, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. De studenter/ kursdeltakere som er i praksis ved AOF Østfold må gjøre seg kjent med rutiner ved sin praksisbedrift og følge disse. Dersom sykdomsfravær gjør at en student/kursdeltaker får færre enn obligatorisk timer i praksis, kan disse tas igjen senere for å få godkjent praksisen. Ta kontakt med studiestedsansvarlig, så ordnes dette etter avtale.

AOF Østfold har et «Føre-var»-prinsipp ved klasseromsundervisning:

Dersom kursdeltakere/studenter får/har symptomer på forkjølelse eller mistanke om koronavirus, bes de ta kontakt med helsepersonell. Dersom det videre er mistanke om koronavirus eller at helsepersonell anbefaler deg å holde deg hjemme, bes du holde deg hjemme fra undervisning/kurs til testresultatene foreligger. Ved påvist smitte er det viktig at du melder i fra til studiestedet umiddelbart for å lette arbeidet med smittesporing.

På studiestedene våre

 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Folkehelseinstituttet tilråder at du vasker hendene ofte og grundig med såpe og lunket vann.
 • Host eller nys i papirtørkle (kast etterpå), eller i armkroken – aldri i hendene. NB! Husk å alltid vaske hender i etter at du har hostet eller nyst.
 • Helsedirektoratet anbefaler at vi viser større forsiktighet med håndhilsning og klemming.
 • AOF Østfold har inngått avtale med smittesporing.no om registrering av oppmøte på våre lokasjoner for raskere å kunne varsle dersom studenter/deltagere ved våre lokasjoner får påvist smitte. Oppslag om hvordan en registrerer seg vil være slått opp på følgende av våre lokasjoner:
 • For studenter og deltagere som ikke er vaksinert mot Covid-19, må disse overholde gjeldende avstandskrav i klasserommet, samt benytte munnbind.

Generell informasjon

 • Koronavirus kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller gir den kun mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
 • Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa via dråpe- eller kontaktsmitte (og gjerne da ved hosting eller nysing).
 • Man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer.

Symptomer

 • Feber, hodepine, sår hals og rennende nese inntreffer først.
 • Det kan utvikle seg med tung pust, hoste, pustevansker og lungebetennelse. Alvorlig lungesvikt forekommer.
 • Alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdom.

Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har hele tiden oppdatert informasjon om koronaviruset, den enkelte er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på denne informasjonen. Informasjon fra folkehelseinstituttet finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus Informasjon fra Helsenorge finner du her: https://helsenorge.no/

Vi anbefaler samtidig alle våre studenter og deltagere om å laste ned og registrere seg på «Smittestopp» på Helse Norge!

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss