fbpx

Informasjon Koronaviruset (SARS-C0V-19)

Informasjon til studenter, deltakere og veiledere hos AOF Østfold

OFISIELL INFORMASJON pr. 07.05.2020

Informasjon til studenter, deltakere og veiledere hos AOF Østfold

Etter hvert som Koronaviruset (SARS-CoV-19) utvikler seg i Norge, er det ventet at fokus på forebyggende aktiviteter fra myndighetene vil vedvare, men hvor det samtidig er varslet en gradvis åpning av samfunnet. AOF Østfold følger med på situasjonen og forholder seg til myndighetens retningslinjer, og vurderer løpende muligheten for oppstart av studier, og/eller oppstart av klasseromsstudier for pågående studier..

All undervisning som ikke er egnet for fjernundervisning er som hovedregel fremdeles inntil videre utsatt i tråd med nasjonale føringer og pålegg. Vi tar kontakt dersom det blir åpnet opp for samlingsbasert undervisning, og setter opp eventuelle nye oppstartsdatoer for det enkelte kurs. Ved oppstart vil vår smittevernveileder (last ned her)være førende for det enkelte studiested.

Andre studier som fagskole, teoriforberedende studieløp, generell studiekompetanse og andre studietilbud på dag og kveldstid er inntil videre lagt over til fjernundervisning. Den enkelte klasse vil motta løpende informasjon og delta på fjernundervisning gjennom læringsplattformen Acampus, eller følge andre alternative undervisningsopplegg etter avtale med faglærer. Vi vil så langt det er mulig følge oppsatte timer i gjeldende timeplaner.

Når det gjelder veiledning, eksamener og vurderinger og/eller arrangementer i regi av AOF Østfold vil vi løpende holde dere orientert om utviklingen, under noen oppdateringer.

 • Eksamen våren for fagskolestudenter ved AOF Østfold: De studenter som skal opp til eksamen våren 2020, har mottatt melding om endringer i eksamensform i Acampus. Hovedendring er et muntlig høring utgår våren 2020 for de studenter som er omfattet av denne eksamensordningen.
 • Eksamen for privatister i regi av Viken fylkeskommune, region Østfold: Eksamen går som planlagt her, og det er viktig at du setter deg inn i retningslinjer og eventuelt endringer på eksamensdato/form, her!

Kurs/utdanning som har krav om oppmøte

Ved sykdomsfravær gjelder vanlige regler. Ved fravær med bakgrunn i «Føre-var»-prinsippet vil AOF Østfold så langt det lar seg gjøre legge til rette for at undervisningen kan tas igjen på et senere tidspunkt, og gjennom alternative undervisningsformer.

Er du usikker på hva som gjelder for deg eller om du har noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon 69 13 04 10 mellom kl. 09:00 og kl. 15:00. Dersom du har problemer med innlogging på Acampus, eller andre spørsmål etter kl. 15:00, ta kontakt med oss på e-post: acampus@aofostfold.no

Studenter/kursdeltakere i praksis

Mange av våre studenter/ kursdeltakere er i kontakt med pasienter og brukere som er i risiko, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. De studenter/ kursdeltakere som er i praksis ved AOF Østfold må gjøre seg kjent med rutiner ved sin praksisbedrift og følge disse. Dersom sykdomsfravær gjør at en student/kursdeltaker får færre enn obligatorisk timer i praksis, kan disse tas igjen senere for å få godkjent praksisen. Ta kontakt med studiestedsansvarlig, så ordnes dette etter avtale.

AOF Østfold innfører et «Føre-var»-prinsipp når klasseromsundervisning gjenopptas:

Dersom kursdeltakere/studenter får/har symptomer på forkjølelse eller mistanke om koronavirus, bes de ta kontakt med helsepersonell. Dersom det videre er mistanke om koronavirus eller at helsepersonell anbefaler deg å holde deg hjemme, bes du holde deg hjemme fra undervisning/kurs til testresultatene foreligger.

På studiestedene våre

 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Folkehelseinstituttet tilråder at du vasker hendene ofte og grundig med såpe og lunket vann.
 • Host eller nys i papirtørkle (kast etterpå), eller i armkroken – aldri i hendene. NB! Husk å alltid vaske hender i etter at du har hostet ellet nyst.
 • Helsedirektoratet anbefaler at vi viser større forsiktighet med håndhilsning og klemming.

Generell informasjon

 • Koronavirus kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller gir den kun mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.
 • Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa via dråpe- eller kontaktsmitte (og gjerne da ved hosting eller nysing).
 • Man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer.

Symptomer

 • Feber, hodepine, sår hals og rennende nese inntreffer først.
 • Det kan utvikle seg med tung pust, hoste, pustevansker og lungebetennelse. Alvorlig lungesvikt forekommer.
 • Alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdom.

Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet har hele tiden oppdatert informasjon om koronaviruset, den enkelte er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på denne informasjonen.

Informasjon fra folkehelseinstituttet finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
Informasjon fra Helsedirektoratet finner du her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus
Informasjon fra Helsenorge finner du her: https://helsenorge.no/

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Har du noen spørsmål til din videre utdannelse? La oss veilede deg!Kontakt oss