fbpx

Bransjeprogram – undervisning i virtuelt klasserom

Asfaltfaget

Har du, eller din arbeidsplass behov for flere med fagbrev? Vi tilbyr GRATIS undervisning i teorien til fagprøven i asfaltfaget

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

En som jobber med asfalt, medvirker til utvikling og utbygging av et trygt og tidsmessig vegnett som er med på å redusere transportkostnadene og minske miljøforurensing.

Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse gode og sunne arbeidsforhold.

Hvorfor ta fagbrev i asfaltfaget?

 • Gjennom å bli fagarbeidere medvirker du til å oppfylle de krava samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.
 • Du utvikler evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, og oppfylle krav til kvalitet.
 • Du blir mer selvstendig, kreativ og lærer å opparbeide deg gode arbeidsvaner.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Kursinnhold

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vassreservoar og fyllingsdammer. Opplæringa skal utvikle evna til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder og oppfylle krav til kvalitet.

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hovedområder:

Hovedområdet omfatter bruk av prosessutstyr og prosessdata i drift- og nødssituasjoner. Samhandling med kollegaer og andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Videre omfatter det vedlikehold på anlegg og utstyr og klargjøring for arbeid på anlegget. Arbeid i tråd med gjeldende regelverk står sentralt.

Hovedområdet omfatter produksjonsflyt fra råstoff til ferdig produkt. Videre omfatter det virksomhetens organisering av verdiskapningen. Vurdering og rapportering av resultater inngår i hovedområdet. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid står sentralt.

Hovedområdet omfatter beregninger og bruk av tegninger, bilder, skjemaer, instrukser, prosedyrer og standarder. I hovedområdet inngår også faglige drøftinger. Videre omfatter det registrering og avviksrapportering.

PRAKTISK INFORMASJON

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må ha 1 år eller mer relevant yrkespraksis (arbeidsledige og permitterte kan også søke).
 • Da undervisningen i påvente av nye læreplaner for Vg3 foregår etter utgående læreplaner  fag- og svenneprøve etter disse læreplanene (LK06) være avlagt innen 31. desember 2025
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Meld deg på i dag!

Tidsrom: 07.09.2021 – 31.05.2022
Klokkeslett: 17:00 – 21:00

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss