fbpx

Bransjeprogram – undervisning i virtuelt klasserom

Fjell- og bergverksfaget

Har du, eller din arbeidsplass behov for flere med fagbrev? Vi tilbyr GRATIS undervisning i teorien til fagprøven i fjell- og bergverksfaget

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

Fjell- og bergverksarbeideren bidrar til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen. Videre legger fjell- og bergverksarbeideren grunnlaget for bygging av veier, tunneler og bygningsmessige formål.

Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse gode og sunne arbeidsforhold.

Hvorfor ta fagbrev i fjell- og bergverksfaget?

 • Du blir bedre og trygger på planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende regelverk.
 • Du blir mer selvstendig og kreativ, og legge vekt på samarbeid og produktivitet.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet når du bruker maskiner, eksplosiver og nye produkter.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Kursinnhold

Fjell- og bergverksfaget omfatter bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen.

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hovedområder:

Hovedområdet handler om fjellboring, sprenging, mineraluttak, tildekking og sikring etter gjeldende regelverk med ulike typer utstyr. Oppmåling og høydesetting ved hjelp av ulike typer måleutstyr inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også kildesortering og håndtering av avfall. Økonomi og hensyn til naturen inngår også. Sikker bruk av ulike typer tennemidler og sprengstoff står sentralt.

Hovedområdet handler om bruk av maskiner og utstyr i forbindelse med ulike typer fjell- og bergverksarbeid. Verne- og sikkerhetsutstyr og ettersyn og vedlikehold av maskiner og utstyr står sentralt.

Hovedområdet handler om planlegging av arbeidsoppgaver etter beskrivelser, tegninger og arbeidsinstrukser. Det omfatter videre arbeidsvarsling etter gjeldende krav. I hovedområdet inngår også fagets historie og plass i samfunnet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

PRAKTISK INFORMASJON

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må ha 1 år eller mer relevant yrkespraksis (arbeidsledige og permitterte kan også søke).
 • Da undervisningen i påvente av nye læreplaner for Vg3 foregår etter utgående læreplaner  fag- og svenneprøve etter disse læreplanene (LK06) være avlagt innen 31. desember 2025
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Meld deg på i dag!

Tidsrom: 08.09.2021 – 01.06.2022
Klokkeslett: 17:00 – 21:00

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss