fbpx

Bransjeprogram – undervisning i virtuelt klasserom

Veg- og anleggsfaget

Har du, eller din arbeidsplass behov for flere med fagbrev? Vi tilbyr GRATIS undervisning i teorien til fagprøven i veg- og anleggsfaget

Regjeringen og Stortinget har bevilget midler til bransjeprogram via Kompetanse Norge. AOF Østfold kan derfor tilby teorien til fagbrevet helt kostnadsfritt. Så har du lenge tenkt på å ta det fagbrevet, er tiden inne nå!

Veg- og anleggsarbeideren har vegarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområder. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Med fagbrev får du tverrfaglig yrkeskompetanse gode og sunne arbeidsforhold.

Hvorfor ta fagbrev i veg- og anleggsfaget?

 • Du får mer kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veier.
 • Du blir sikrere og mer trygg på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Du lærer om gode arbeidsvaner i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere.
 • Du blir mer bevist på hvordan du skal ivareta helse, miljø og sikkerhet i ditt yrke.
 • Fagbrevet kan medføre høyere lønn.

Kursinnhold

Veg- og anleggsfaget omfatter anleggs- og grunnarbeid knytt til bygging, drift og vedlikehold av veger. Opplæringen vektlegger bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Vegbygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringa skal fremme ei medviten holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har fire hovedområder:

Hovedområdet handler om arbeidsvarsling og sikring av byggeplass og anleggsområde. Det omfatter også bruk av digitale måleverktøy til stikking og oppmåling. Det omfatter videre planlegging av arbeidet i samsvar med tegninger og beskrivinger. Kontroll av underlaget og sikring av fastmerke og utmålte punkt høyrer med.

Hovedområdet handler om oppbygging av veier, tomter og kommunaltekniske anlegg. Det omfatter også enkle betongarbeid og grunnarbeid i samband med oppbygging av vei og bygg fundament. Det omfatter grøftearbeid med legging og sikring av ledningsnett etter gjeldende regelverk og med preaksepterte løsninger. Vedlikehold av veier, grøfter, sluk og stikkrenner står sentralt. Hovedområdet omfatter også planlegging og dokumentasjon. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Hovedområdet handler om bruk av maskiner og utstyr i samsvar med gjeldende regelverk og sertifiseringskrav for bruk av masseflyttingsmaskiner. Det omfatter også om vedlikehold av maskiner og utstyr.

Hovedområdet handler om ulike typer materiale og produksjonsutstyr. Det omfatter også ulike typer veier og anlegg, faghistorie og kva plass faget har i samfunnet. Hovedområdet omfatter videre etiske retningslinjer i faget og helse, miljø og sikkerhet.

PRAKTISK INFORMASJON

 • Undervisningen foregår i virtuelt klasserom
 • Du må ha tilgang til PC med kamera og mikrofon
 • Du må ha tilgang til, og beherske Word og Outlook eller lignende programmer.
 • Du må ha 1 år eller mer relevant yrkespraksis (arbeidsledige og permitterte kan også søke).
 • Da undervisningen i påvente av nye læreplaner for Vg3 foregår etter utgående læreplaner  fag- og svenneprøve etter disse læreplanene (LK06) være avlagt innen 31. desember 2025
 • Du må kunne dokumentere minimum 5 års relevant yrkespraksis før du kan melde deg opp og avlegge den praktiske fagprøven.
 • Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Virtuelt klasserom
kursperiode: 24.05.22 – 29.11.22

Pris: GRATIS

Kontakt: Jan-Erik Kristiansen
jan-erik.kristiansen@aof.no

69 13 04 10 / 975 19 345

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss