fbpx

Turistspråk

Engelsk trinn 1 Sarpsborg – Mars

Dette er et helt grunnleggende engelskkurs for voksne som ønsker å lære engelsk.

Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det kreves ingen forkunnskaper får å starte på engelsk nybegynner trinn 1.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et engelskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel engelsk. I tillegg vil du lære en del om den engelske kulturen.

Engelskkursets innhold

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

I tillegg til vanlig tavleundervisning vil det foregå en del samtale, dialoger, lytteøvelser og rollespill/gruppeøvinger.

I undervisningen benytter vi bøkene Bridges 1, lesebok og arbeidsbok (disse må du kjøpe selv).

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med enkel dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hen bor, og mennesker hen kjenner.

Hvorfor velge engelskkurs hos AOF?

Klasseromsundervisning: Vi vet at den beste måten å lære et nytt språk på er i et klasserom med dyktige veiledere og meddeltakere man kan øve sammen med.

Veiledere: Alle våre spanskkursveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Lokasjon: Alle våre undervisningslokaler har sentral beliggenhet i østfoldbyenes sentrum, nær offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter.

Kursinfo

Kursid: 500254
Sted: Sarpsborg
Kursgjennomføring:
14.03.22 – 30.05.22
Klokken: 18:00 – 21:00
Timer: 30

Pris: Kr.3.990,-

Kontakt: Monika Solbakken
monika.solbakken@aof.no

69 13 04 10 / 926 52 153

Har du spørsmål?

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss