fbpx

Teori til fagbrev innen

Sikkerhetsfaget

Har du lang erfaring fra sikkerhetsbransjen? Da burde du ta fagbrev i sikkerhetsfaget og styrke din rolle på arbeidsplassen.

Fagbrev utdanningen i sikkerhetsfaget er beregnet på deg som har lang erfaring (4 år eller mer)  fra vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller større bedrifter som har egne vektere.

Med fagbrev i sikkerhetsfaget får du tverrfaglig yrkeskompetanse på hvordan du kan forebygge og redusere konsekvenser av uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger.

Fagbrev-kurset passer også for deg som har tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb» og som må avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på Vg3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Hvorfor ta fagbrev i sikkerhetsfaget?

Med fagbrev i sikkerhetsfaget vil du bli en ressurs for bedriften, kunden og allmenheten med dine kunnskaper og kompetanse på å gjennomføre sikkerhetstiltak, risikovurdering, beredskapsarbeid og konflikthåndtering.

Videre gir et fagbrev følgende fordeler for deg:

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Utdanningen i sikkerhetsfaget tar for seg:

Ettersom du allerede har lang erfaring i ditt fagområde, vil mye av undervisningen være kjent for deg. Samtidig vil du få bedre innsikt og forståelse for fagterminologien i ditt fag.

Dette fagkurset i sikkerhetsfaget skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hoved-emner:

Planlegging av sikkerhetstiltakt – Risikoanalyse og vurdering av tiltak ut fra risikobildet til kostnader og hvor hensiktsmessig tiltakene er – Utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet – Dokumentasjon- Utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser – Kundebehandling – Presentasjon av tjenesten – Befaring og utarbeidelse av tilbud.

Utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder – Hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en god måte.

Dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter – Vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF

 • Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse i det å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform, og i fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. I vår læringsplattform får du også gratis kurs i studieteknikk. Opp mot eksamen har vi særskilt fokus på eksamenstrening. Hos oss er en undervisningstime på 45 minutter.
 • Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. Der undervisning helt/delvis leveres nettbasert, vil deltagerne ha tilgang til opptak av forelesningene.
 • Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.
 • Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter. Dette er frivillig, og du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan selvsagt når som helst få veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret, og er inkludert i prisen når du tar fag hos oss.

Praktisk informasjon:

 • Fagbrev-kurset er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.
  • Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.
 • Mulighet for gratis fagbrev-kurs: Har du jobbet minimum 4 år i en 100 % i oppvekstsektoren og har folkeregistrert adresse i Østfold/Follo (Viken) kan du søke om å få utdanningen finansiert.

NB: Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Minimum 3-års relevant arbeidserfaring, med mindre du har en avtale om fagbrev på jobb!

Har du tegnet kontrakt om «Fagbrev på jobb», må du avlegge og bestå skriftlig sentralt gitt eksamen i faget på VG3 nivå før oppmelding til den praktiske prøven (fagprøven) kan skje.

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
 • bestått en teoretisk Vg3 eksamen

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid:
Kurssted:
Kursgjennomføring:
Kontakt oss for oppstartsdato
Klokken: 17:00 – 21:00

Pris: Kr. 25.500,-

Kontakt: Jan-Erik Kristiansen
jan-erik.kristiansen@aof.no
69 13 04 10 / 975 19 345

Det er foreløpig ikke satt ny oppstartsdato. Du kan allikevel melde din interesse ved å sende inn søknadsskjema. Vi kontakter deg med ny dato.

Har du spørsmål?

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss