fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie i

Utøvende lederskap i praksis – helse & omsorg

Er du, eller ønsker du å bli leder innen helse & omsorg, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i helse- og omsorgssektoren. Utdanningen er gratis og gir 30 studiepoeng.

Å gå inn i en lederrolle eller inneha en lederrolle krever kunnskap om ledelse. I helsesektoren er det viktig å ha kunnskap om hva det vil si å ha ansvar for pasienter og brukere og kunne skape trygge tjenester, om turnusplanlegging og dennes påvirkning på budsjettet, kunne håndtere avvik, være løsningsorientert, bygge kompetanse i eget personell og å kunne bidra til å skape et godt omdømme for virksomheten.

Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren gir spisskompetanse innen helseledelse.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS?

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt helse- og omsorgssektoren vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helsesektoren er en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

Krav til forkunnskaper:

Studiet er for deg som jobber innen helseinstitusjoner, hjemmetjenester og omsorgsboliger, samt for deg som jobber innen skole, barnehage og SFO. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis helse & omsorg kreves fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev fra helse- og oppvekstsektoren. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse.Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.
 • Fritak:Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

Enkelte av våre studietilbud og studieplasser finansieres gjennom tilskudd fra Viken fylkeskommune, og ber deg derfor ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • fra posisjon til relasjon
 • tilbakemelding og forventning
 • konflikthåndtering og personlig utvikling
 • emosjonell modenhet
 • HMS for ledere.
 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende om økonomi og styring
 • organisasjon og ledelse
 • kommunikasjon og markedsføring
 • samfunnsfaglige emner

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende innføring i prosessforbedring/LEAN
 • arbeidsmetoder
 • HMS og lønnsomhetsperspektiv
 • fokus er det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Dette emne tar blant annet for seg:

 • prinsipper for strategisk dialog og forankring
 • visualisering av fremtid
 • scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetansen og strategisk responsevne
 • metoder for utvikling av strategisk plan

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Fredrikstad
Kursgjennomføring:
23.08.22 – 27.06.23
Klokken: 17:00 – 21:00

Pris: GRATIS

Kontakt: Øistein Pettersen
oistein.pettersen@aof.no
69 13 04 10 / 901 25 368

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Søk på dette studiet

Har du spørsmål?

Søknadsskjema

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)

  Om vår fagskole

  En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

  Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss