fbpx

Emne 1,2 og 3

Utøvende lederskap i praksis – fag- og detaljhandelen

Er du, eller ønsker du å bli leder, men mangler innsikt og gode verktøy for lederrollen?

Fagskoleutdanningen er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i faghandelen. Utdanningen er gratis og gir 18 studiepoeng og består av 3 emner i fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis.

Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på nett.

Det skjer raske endringer i offentlige virksomheter og samfunnet generelt, og i de siste årene har arbeidslivet og særskilt faghandelen vært preget av gjennomgripende omstillinger og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis for ansatte i faghandelen er nettopp en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder, og bygge videre på i din karriere.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling, og hvor dette studiet vil bidra til at du som leder og/eller lederemne får en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen og innsikt du trenger for å være og bli en god leder. Det å gå inn i en lederrolle, eller inneha en lederrolle krever både kunnskap, innsikt og gode verktøy om ledelse.

Studiet er en del av fagskoleprogrammet Utøvende lederskap i praksis som er på 30 studiepoeng, men hvor du her vil kunne ta de tre første emnene som gir deg en grunnleggende forståelse for lederrollen, og en rekke praktiske verktøy innen relasjonsledelse og prosessutvikling/LEAN.

Krav til forkunnskaper:

Studiet er for deg som er yrkesaktive, arbeidsledig og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet innen faghandelen. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Ved opptak på bakgrunn av realkompetanse må søker dokumentere omfang og relevans av yrkespraksis og utdanning som samlet tilsvarer praksis- og studieomfang ved formelle opptakskrav.
 • Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Emnebevis/ Vitnemål:

 • Hvert Emne har obligatoriske arbeidskrav, og vurderes til bestått / Ikke Bestått. Ved fullført studieløp i dette tilbudet spesielt rettet mot faghandelen, vil deltageren få utstedt Emnebevis/Karakterutskrift på oppnådde studiepoeng. (For å få vitnemål for fullført fagskoleløp, må deltagerne selv vurdere å ta emne 4 og 5, som avsluttes med en skriftlig prosjektoppgave med påfølgende muntlig høring).

Les mer om hele utdanningen (emne 4 og 5) her. 

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Undervisningen gjennomføres i virtuelt klasserom på nett.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler. Studenten betaler selv materiell.

Enkelte av våre studietilbud og studieplasser finansieres gjennom tilskudd fra Viken fylkeskommune, og ber deg derfor ta kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Dette emne tar blant annet for seg:

 • styrkebasert ledelse og relasjonsledelse
 • fra posisjon til relasjon
 • tilbakemelding og forventning
 • konflikthåndtering og personlig utvikling
 • emosjonell modenhet
 • HMS for ledere.
 • Dette emne tar også for seg innføring i studiet og studieteknikk.

Dette emnet gir 10 studiepoeng.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende om økonomi og styring
 • organisasjon og ledelse
 • kommunikasjon og markedsføring
 • samfunnsfaglige emner

Dette emnet gir 4 studiepoeng.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • grunnleggende innføring i prosessforbedring/LEAN
 • arbeidsmetoder
 • HMS og lønnsomhetsperspektiv
 • fokus er det kontinuerlige forbedringsarbeidet

Dette emnet gir 4 studiepoeng.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Virtuelt klasserom
Kursgjennomføring:
09.03.22 – 12.10.22
Klokken: 17:00 – 21:00

Pris: GRATIS

Kontakt: Øistein Pettersen
oistein.pettersen@aof.no
Telf: 69 13 04 10 / 901 25 368

NB!
Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Søk til dette studiet

Har du spørsmål?

Søknadsskjema

Søknaden blir ikke godkjent før det foreligger etterspurt dokumentasjon.

Kjønn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
E-postadresse(Påkrevd)
Jeg søker på bakgrunn av(Påkrevd)
Kopi av fagbrev, vitnemål eller autorisasjon må vedlegges, eventuelt ettersendes.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 10 MB.
  Vilkår(Påkrevd)

  Om vår fagskole

  En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

  Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

  Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss