fbpx

Turistspråk

Fransk oppfriskning Fredrikstad – Mars

Kurset er for deg som har lært fransk tidligere og kan enkel grammatikk.

Kurset tar sikte på at du skal klare deg på egenhånd i et franskspråklig land. Du får oppfriskning i å snakke og forstå tale, lese tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen.

Dette er en vennlig, hjertelig og humoristisk måte å utvikle sine franskkunnskaper på.

Innhold i fransk oppfriskning

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

I undervisningen bruker vi boken Contact, kommunikasjon og samtaler om temaer fra læreboka, oppgaveløsninger og oppfriskning av grammatikk, samt avisartikler. Lærer snakker mye fransk i timene.

Generelt: Du skal bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil kunne følge med på enkel samtaler når folk snakker tydelig.

Leseforståelse: Du vil forstå kjente navn, ord og setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal bli trygg på å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Hvorfor velge franskkurs hos AOF?

Klasseromsundervisning: Vi vet at den beste måten å lære et nytt språk på er i et klasserom med dyktige veiledere og meddeltakere man kan øve sammen med.

Veiledere: Alle våre franskkursveiledere er trygge og dyktige i språket. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Lokasjon: Alle våre undervisningslokaler har sentral beliggenhet i østfoldbyenes sentrum, nær offentlig kommunikasjon og gode parkeringsmuligheter.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Fredrikstad
Kursgjennomføring:
22.03.22 – 03.05.22
Klokken: 18:00 – 20:30
Timer: 20

Pris: Kr.2.690,-

Kontakt: Monika Solbakken
monika.solbakken@aof.no

69 13 04 10 / 926 52 153

Har du spørsmål?

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss