fbpx

Utdanningsprogrammet

Helse- og oppvekstfag

Utdanningsprogrammet helse-og oppvekstfag er for deg som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider eller som barne- og ungdomsarbeider, men ikke har noe praksis.

Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag representerer ulike arbeidsområder innenfor tilbudet av oppveksttjenester og helse- og sosialtjenester.

Vg1 er felles undervisning for både helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeidere.  Etter Vg1 helse og oppvekst blir det to separate klasser.

Du må velge mellom:

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget

før du starter på utdanningsløpet helse- og oppvekstfag.

Har du fellesfag fra tidligere kan du etter eksamener gå rett ut som lærling i 2 år. Har du ikke fellesfag fra tidligere må du ta et år nummer 2 med fellesfag for å få et fullverdig kompetansebevis før du går ut som lærling i 2 år.

Hvorfor velge helse- og oppvekstfag?

I Norge er det stort behov for personell innen helse- og oppvekstsektoren. Samtidig er det vanskeligere å få fast jobb innen helsesektoren og oppvekstsektoren uten faglig dokumentasjon.

Har du ikke  utdanningen fra før, eller ønsker du å bytte yrke? Og du i tillegg trives med å gi andre mennesker omsorg anbefaler vi dette utdanningsprogrammet på det sterkeste.

Utdanningsprogrammets oppbygging.

Vg1 – Helse- og oppvekstfag: Du starter med helse og oppvekst som er grunnleggende utdanning. Hovedområdene i læreplanen er: Helsefremmende arbeid, yrkesforståelse og yrkesidentitet, kommunikasjon og samhandling. Har du ikke noe relevant praksis må du også ha 210 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

Vg2 – Helsefagarbeider: Opplæringen i faget skal utvikle evne til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak. Hovedområdene i utdanningen er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Har du ikke noe relevant praksis skal du også ha 316 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

Vg2 – Barne- og ungdomsarbeider: Opplæringen i faget tar for seg hvordan man som barne- og ungdomsarbeider kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge. Hovedområdene i utdanningen er: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Har du ikke noe relevant praksis skal du også ha 316 timer praktisk yrkesfaglig fordypning i tillegg.

For deg uten fellesfag: Har du ikke fellesfag fra tidligere utdanningsløp trenger du år nummer 2 med fellesfagene for å få et fullverdig kompetansebevis. Da skal du ha fagene:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • naturfag
 • engelsk
 • kroppsøving.

Les mer om generell studiekompetanse.

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF

 • Klasseromsundervisning: Dagen i klasserommet hos oss i AOF, består først og fremst av forelesning med en av våre mange dyktige veiledere med spisskompetanse i det å undervise voksne. Du får også tilgang til vår nettbaserte læringsplattform, og i fag hvor det er nødvendig, blir det satt av tid til løsning av oppgaver. I vår læringsplattform får du også gratis kurs i studieteknikk. Opp mot eksamen har vi særskilt fokus på eksamenstrening. Hos oss er en undervisningstime på 45 minutter.
 • Undervisning på kvelden: Utdanningen er tilpasset voksne med forskjellige undervisningsmetoder. Det er undervisning 1 til 2 kvelder i uken over to semester, og kan derfor fint kombineres med jobb. Der undervisning helt/delvis leveres nettbasert, vil deltagerne ha tilgang til opptak av forelesningene.
 • Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.
 • Gratis rådgivning: Hos oss få gratis rådgiving før du starter. Dette er frivillig, og du velger selv om du vil avtale personlig møte, eller om du vil ha rådgiving på telefon. Du kan selvsagt når som helst få veiledning med en av våre kompetanserådgivere underveis i skoleåret, og er inkludert i prisen når du tar fag hos oss.

Praktisk informasjon:

 • Utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du her!. Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.
  • Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura.
 • Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

NB: Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om de ulike støtteordningene!

Du må kunne beherske norsk på B1 nivå muntlig og skriftlig. Kontakt oss om du trenger norskkurs.

Du melder deg selv opp til eksamener via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Vg1: 4 eksamener
Vg2: 4 eksamener

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis i det faget du har valgt.

Eksamensavgift og prøveavgift  er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
 • bestått en teoretisk Vg3 eksamen

Les mer om praksiskandidatordningen for fagbrev her!

Er du i jobb, men har mindre enn 5 års praksis og ønsker å få fagbrev/svennebrev? , kan ordningen med fagbrev på jobb være et alternativ for deg.  Målgruppen for denne ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Teoriundervisningen er det sammen som for praksiskandidater.

Kursinfo

Kursid:
Sted: Fredrikstad, Sarpsborg eller Moss (hovedtyngden av søkere avgjør sted).

Oppstart: 22. august 2022

Pris: kr. 65.400,-

Kontakt: Sissel J. Klingvall
sissel.iren.johansen.klingvall@aof.no

69 13 04 10 / 97 64 60 15

Påmelding

NB! Husk å skiv om du vil ta helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeiderfaget i kommentarfeltet.

Har du spørsmål?

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss