fbpx

Har du ansatte, men mangler det lovpålagte HMS kurset?

Ledere som skal gjennomføre lovpålagte HMS-kurs kan nå velge filmbasert opplæring. Du følger et firma som gjennom systematisk HMS-arbeid legger grunnlaget for bedret omdømme og økt lønnsomhet. I kurset lærer du hvordan du kan benytte deg av det omfattende hjelpeapparatet som finnes, som Arbeidstilsynet, Bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret.

Du vil få tilgang til en rekke maler og verktøy som kan hjelpe deg i din ledergjerning!

Kurset, som gjennomføres i sin helhet på nett, er utviklet i tråd med Arbeidstilsynets veiledninger og anerkjente faglige samt pedagogiske metoder. Underveis gjennomfører du øvingsoppgaver og ved bestått faglig prøve ved kursslutt mottar du godkjent kursbevis.

Krav til forkunnskaper:

  • Ingen

Kursbevis:

  • Etter endt gjennomføring og beståtte kursoppgaver, så vil man få et kursbevis

Kursvarighet:

14 timer, fordelt på videoforelesninger/filmer og oppgaver.

Kurspris:

Kurset er gratis for målgruppen definert av Viken fylkeskommune. Det er begrensede plasser pr. kurs som settes opp.

NB: Er du ikke i målgruppen, men likevel ønsker kurset, ta kontakt med AOF Østfold gjennom kontaktskjema.

1. Introduksjon
2. Før til nå
3. Miljøfyrtårn
4. Arbeidstid
5. Lederrollen
6. Igangsetting
7. Verneombud
8. Arbeidstilsynet
9. Arbeidsmiljøloven og AMU
10. Ansattes medvirkning
11. Valg av verneombud
12. Bedriftshelsetjenesten
13. Arbeidsmiljøfaktorer
14. Støy
15. Støyreduserende tiltak
16. Handlingssløyfa
17. Inneklima
18. Ergonomi
19. Kjemikalier
20. Brann
21. Organisering
22. Arbeidsplan
23. Skiftarbeid helse og sikkerhet
24. Skiftarbeid og det sosiale aspektet
25. LØFT
26. Stress og utbrenthet
27. Mobbing og trakassering
28. Sykefravær og helseproblemer
29. Vold og trusler
30. Oppsummering

Ønsker du å melde deg på kurset?

Det er begrenset antall plasser, og vi bekrefter tilbake om du har fått plass eller ikke.

Har du spørsmål om kurset?

Om tilbudet fra Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har bevilget 500.000 kroner til digitale kurs som sikrer at frilansere, selvstendig næringsdrivende og andre grupper kan styrke sin kompetanse i en tid med lite oppdrag.

Oppdraget er gitt til Voksenopplæringsforbudet (VOFO) som er en sammenslutning for studieforbund i Viken. AOF Østfold er tilsluttet VOFO og er en ideell virksomhet med ulike kurs og studietilbud fra nivået på grunnleggende ferdigheter og opp til høyere yrkesfaglige utdanninger (fagskole).

AOF Østfold er en av tilbyderne som VOFO har valgt til å levere enkelte typer kurs innen denne ordningen.

Påmelding

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss