fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie i

Kreftomsorg og lindrende pleie 21 – 22

Har du eller din arbeidsplass behov for mer fagrettet utdannelse og fordypning i temaet kreftomsorg og lindrende pleie?

Har du fullført og bestått videregående opplæring som helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, barne- og ungdomsarbeider eller aktivitør og vil fordype deg i temaet kreftomsorg og lindrende pleie slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende pleie og deres pårørende opplever trygghet og helsetjenester av god kvalitet.

Utdanningen skal i hovedsak gi studenten kunnskap om og innsikt i forskjellige kreftdiagnoser og lindrende pleie. Utdanningen skal også gi studenten innsikt i lindrende pleie for andre smertepasienter.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN KREFTOMSORG OG LINDRENDE PLEIE?

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse på kreftomsorg og andre sykdommer med behov for lindrende pleie er økende. Etter hvert  som flere lever lengre med sin kreftsykdom, må oppmerksomheten i større grad rettes mot tiltak for bedre livskvalitet for dem som lever med kreft. Utdanningen gir deg kunnskap innen kreftsykdommer og behandlingsformer, rehabilitering, palliasjon og omsorg ved livets slutt samt forståelse for sorg- og krisesituasjoner. Fagskoleutdanningen kreftomsorg og lindrende pleie er en fantastisk mulighet til å få den spisskompetansen.

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. Dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie kreves fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Barne- og ungdomsarbeiderfaget eller Helsearbeiderfaget i utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og personer med fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet, samt aktivitører i utdanningsprogram design og håndverk kan også søke.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid og fritid som er relevant for dette studiet, dvs. ca. 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.
 • Politiattest: Utdanningen krever politiattest.
 • Lærlinger: som avslutter sin læretid i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller aktivitørfaget og skal opp til fagprøven i løpet av 2021 er også aktuelle søkere. Det kreves dokumentasjon på bestått fagprøve så snart denne foreligger.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et vitnemål på 60 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1,5 år på dagtid (mandag). Det tilsvarer en normert studietid på 1 år. Det legges opp med undervisning 1 kveld pr. uke, onsdager. I tillegg kommer praksisgjennomføring med 350 timer.

Kurspris: Utdanningen er finansiert gjennom statlige midler.

 • Studenten betaler selv materiell på ca. kr. 6000,-
 • Studenten betaler selv semesteravgift på kr. 275,- pr. semester. (Totalt kr. 825,-)

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

NB! I søknadsskjemaet står det at påmeldingen er bindende. Hver enkelt søknad blir gjennomgått og de som kvalifiserer vil få tilbud om studieplass. Først når du har takket Ja til studieplass er påmeldingen/søknaden bindende.

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Det første emnet er et fellesemne for de helse- og sosialfaglige fagskolene og skal utvikle nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og oppvekstsektoren. Sentrale temaer er kommunikasjon, etikk og konflikthåndtering. Du får også kjennskap til sentral lovgivning som helsepersonell må forholde seg til i utøvelsen av yrket. Emnet danner grunnlaget for videre fordypning i temaene i de senere emnene der de knyttes opp mot fagskolens fordypningsområde.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • I dette emne skal studenten få grunnleggende forståelse for hva det innebærer å få en kreftdiagnose. Studenten skal vite hvordan en slik diagnose kan virke inn på pasienten, familie og det sosiale nettverket, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig.

Dette emne tar blant annet for seg:

 •  Dette emne skal gi studenten kunnskap om rehabilitering og habilitering av kreftpasienter for senere å kunne bidra til å iverksette en aktiv prosess på dette området. I dette emne skal studenten også få kjennskap til sosiale rettigheter og trygdelovgivning som berører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen.

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Dette emne skal gi studenten kunnskap og forståelse for sorg og krisesituasjoner, mot til og erfaring i å ha en samtale med alvorlige syke og de pårørende. I dette emne skal studenten også få et bevisst forhold til egne verdier knyttet til sykdom, lidelse og død, og til eget faglig og personlig engasjement og begrensninger.

350 timer praksis med påfølgende praksisoppgave.

Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

Ønsker du å søke plass på dette studiet?

Studiestart: 23. august 2021
Klokkeslett: 09:00 – 15:00

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss