fbpx

Høyere yrkesfaglig fagskolestudie i

Coaching og relasjonsledelse – Nettstudie Emne 1

Er du, eller ønsker du å bli en bedre coach, men mangler innsikt og gode verktøy for din coachrolle?

Fagskoleutdanningen coaching og relasjonsledelse er et praktisk rettet studium tilpasset de som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.  Dette delstudiet gir 4 studiepoeng, og er emne 1 i den godkjente fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse som totalt gir 30 studiepoeng.

Utdanningstilbudet er primært rettet mot permitterte og ledige, men kan være åpent for andre deltakere.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN COACHING OG RELASJONSLEDELSE?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Dette studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder og/eller Coach/veileder.

Krav til forkunnskaper:

Studiet passer for deltagere som er yrkesaktive, og/eller har noen års erfaring fra arbeidslivet. dette for å ha innsikt i, og forståelse for de temaene som berøres i utdanningen. Opptakskrav for studiet er samtidig:

 • Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Coaching og relasjonsledelse kreves fullført og bestått videregående opplæring. I tillegg må søker  ha minimum fem års samlet relevant arbeidserfaring, skolegang og/eller annen relevant erfaring.
 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Vitnemål:

 • Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så vil man få et studiebevis på 4 studiepoeng.

Kursvarighet:

Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som nettstudie. Det tilsvarer en normert studietid på 6 uker. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

Kurspris: Gratis

Studietilbudet er finansiert gjennom ekstraordinære tilskuddsordninger gjennom DIKU og Kompetanse Norge i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Kursinnhold

Dette emne tar blant annet for seg:

 • Fra posisjon til relasjon og rolleavklaring
 • Styrkebasert ledelse & relasjonsledelse
 • Kommunikasjon, dialogferdigheter, tilbakemelding og forventninger
 • Organisasjonskultur og endring
 • Emosjonell modenhet, konflikthåndtering og personlig utvikling
 • HMS for ledere

Delmål:

 • Berede grunnen for å utnytte og skape forståelse for ulike coachingverktøy
 • Hvordan motivere deg selv og andre, og hvordan berede grunnen for å skape positive endringer for deg selv og andre.
 • Forståelse for hva kommunikasjon er, og hvordan det virker i ulike scenarier
 • Hva er modenhet, konflikthåndtering og stressmestring
 • Leder- og kulturforståelse, verdier og identitet på gruppe og individnivå

Ønsker du å søke plass på dette studiet?

Studiestart tirsdag 25. august 2020
Klokken 17:30 – 21:30

Har du spørsmål om fagskolestudiet?

Om vår fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb.

Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss