fbpx

Nettstudie frem mot fagbrev i

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Har du, eller din arbeidsplass behov for flere med fagbrev? Vi tilbyr undervisning i teorien mot barne- og ungdomsarbeiderfaget!

Som følge av Koronakrisen setter vi nå opp fagbrevkurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget som nettstudium. Fagbrevkurset  er GRATIS og passer for deg som har praksis fra barnehage, barnepark, skole, SFO, fritidsklubb eller innen kommunal etat.

Kurset er teoriforberedende og gir assistenten faglig påfyll for å være bedre rustet til å bestå den teoretiske eksamen som sammen med 8700 timer relevant yrkespraksis gjør assistenten klar til å  meld seg opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Fagbrevkurset er primært rettet mot permitterte og ledige, men kan være åpent for andre deltakere.

HVORFOR FAGBREV SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER?

Både i Lov om barnehager og Meld. St. 6 (2019–2020) har fokus på viktigheten av faglært arbeidskraft i barnehagen. Samtidig øker bruken av assistenter i skolen, blant annet som miljøarbeidere og i spesialundervisningen noe som stiller strengere krav til kompetanse. Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider vil de som allerede jobber som assistenter styrke sine muligheter til fast arbeid og være bedre kvalifiserte til å møte de kravene som stilles til tidlig innsats i barnehage og skole. Ved å ta fagbrevet ved hjelp av praksiskandidatordningen vil assistenter med lang arbeidserfaring oppnå den etterspurte kompetansen.

Med fagbrev kan du også søke deg videre til høyere yrkesrettet utdanning (Fagskole med studiepoeng), og tilegne deg spisskompetanse på forskjellige områder.

Fagbrev-kurset legger vekt på det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan. Den skal oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk. Videre skal den gjøre deg rustet til å møte foreldres forhøyede krav til ansatte med formell kompetanse.

Kursvarighet:

Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring. Undervisningen starter opp høsten 2020, og avsluttes før privatisteksamen høsten 2020.

Kurspris: Gratis

Studietilbudet er finansiert gjennom ekstraordinære tilskuddsordninger gjennom DIKU og Kompetanse Norge i forbindelse med Covid-19 pandemien.

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

Dette fagkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist og har tre hoved-emner:

Hovedområdet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

DETTE FÅR DU SOM DELTAKER HOS AOF

 • Nettundervisning: Undervisningen vil skje gjennom vår læringsplattform www.acampus.no , og hvor det settes opp
  undervisningsøkter i undervisningsperioden med veileder som fjernundervisning. Enkelte teoriemner
  leveres som ren e-læring.

  • Arbeidsomfang: 98 timer nettundervisning og 98 timer egenstudie
  • Fjernundervisningsdelen blir spilt inn, slik at studentene som ikke har anledning til å delta på oppsatt leksjonstid kan se leksjonene i ettertid.
 • Vurdering: Du går opp som privatist, men hvor du gjennom nettstudiet vil bli prøvet gjennom Multipel Choice på teoridelen, samt en selvstendig skriftlig prøveeksamen. Faglig veileder vurderer innlevering til bestått/ikke bestått som forberedelse til privatisteksamen
 • Bygger på samme lærerplan: All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Praktisk informasjon:

Kurset er finansiert gjennom statlige midler

Yrkeserfaring innen oppvekstsektoren

Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatsitweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september, og for våren er fristen 1. februar.

Du kan melde deg opp elektronisk på Viken fylkeskommunes hjemmeside til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske prøven, og kan dokumentere 5- års relevant praksis.

Prøveavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til teoretisk eller praktisk prøve, med mindre du har en fått tildelt en fylkeskommunal plass.

Ønsker du å melde deg på dette nettstudiet?

Planlagt oppstart i september 2020

Har du spørsmål om nettstudiet barne- og ungdomsarbeider?

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss