fbpx

Yrkesrettet kurs

Sertifisering for offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter – når kommer den til anvendelse? Mange i offentlig sektor har erfaringsvis problemer med å vite når dette gjelder. Ny anskaffelseslov og tre nye forskrifter trådte i kraft 01.01.2017. Denne skal forenkle offentlige anbudsprosesser. Dette er derfor et kurs som sikrer deg nødvendig og oppdatert kunnskap

Kurset er tilrettelagt for alle som på et eller annet stadium blir involvert i innkjøpsprosesser eller offentlige anbud. Det spiller ingen rolle om du er helt nyutdannet eller om du har mange års erfaring innen området. Alle forelesningene er lagt opp slik at hver og en skal kunne delta med den erfaringen de selv har.

Gjennom aktiv deltakelse med egne problemstillinger, skaper vi kurset.

Kurset skal gi de som er i befatning med offentlige innkjøp en mulighet til å sertifisere seg i henhold til fagplanen for SOA BASIS. Men mest av alt er kurset tilrettelagt for de som sitter «alene» med ansvar for prosjekter og innkjøp i offentlig eller privat sektor.

Kursdeltakeren vil få økt kompetanse innenfor fagfeltet samt nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid.

Kurset sertifisering for offentlige anskaffelser tar for seg:

 • Anskaffelsesregelverket
 • Lovens grunnleggende prinsipper
 • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, herunder
  • Kravspesifikasjon
  • Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • Prosedyrer og frister
  • Oppfølging av kontrakter
  • Om kontraktene
 • Kontraktsvilkår
 • Terskelverdiberegninger, CPV og kunngjøringer
 • Rammeavtaler og DPS
 • avvisning av leverandørerForeleser – Asle Ræder

  Asle har graden Sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for bygg- og miljøteknikk.

  Han har over 20 års variert og bred erfaring som rådgiver, prosjektleder, byggeleder og prosjekterende i offentlig og privat sektor. Han har ledet flere forbedringsprosesser knyttet til innkjøp. Asle driver i dag eget rådgivningsfirma.

Praktisk informasjon:

 • Kurset vil bli gjennomført i klasserom med veileder(e) tilstede.

  Det vil bli gjort opptak av forelesningene slik at disse kan benyttes til å repetere frem til sertifiseringstesten.
  Disse skal IKKE lastes ned på egen maskin, eller publiseres på andre medier. Opptaket blir liggende en måned etter at kurset er over før de slettes.

 • Sertifisert test kan avlegges gjennom Norsk Test på godkjent testsenter. AOF Østfold er godkjent testsenter.

Kursinfo

Sted: Fredrikstad
Kursperiode: 9. og 10. juni 2022
Klokken: 08:00 – 17:00

Pris: kr. 14.900,-

Kontakt: Jan-Erik Kristiansen
jan-erik.kristiansen@aof.no
69 13 04 10 / 47 975 19 345

Har du spørsmål?

Påmeldingsskjema

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss