fbpx

Generell studiekompetanse

Enkeltfagene

Om du trenger et eller flere fag, eller bare skal forbedre en eksisterende karakter kan du velge enkeltfag.

Fagene som inngår i generell studiekompetanse er:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

Om enkeltfagene

Norskfaget er delt inn i en skriftlig og en muntlig del. I den skriftlige delen, som dekker både hovedmål og sidemål, lærer du å formulere deg riktig samt øve deg på å skrive stil. Du får også innføring i de ulike oppgavetypene som blir gitt til eksamen, samt opplæring i hvordan en oppgave bør disponeres. I den muntlige delen gjennomgår vi temaene språk- og litteraturhistorie, norrønt og dialektkunnskap.

Norskfaget dekker pensum for 393 læreplanfestede timer.

I norskfaget er det tre eksamener, to skriftlige (hovedmål og sidemål) og en muntlig eksamen. På den skriftlige eksamen vil det være en fagdag og en friskrivingsdag

I engelskfaget får du undervisning i muntlig og skriftlig engelsk. Kommunikasjon, gjengivelse og drøfting av litterære tekster, elementære regler innen grammatikk, rettskrivning, setningsoppbygging og teksttyper samt mer dyptgående fremstillinger av den engelskspråklige verden gjennom fakta stoff og skjønnlitteratur.

Undervisningen i engelsk dekker pensum for 140 læreplanfestede timer.

I engelskfaget er det to eksamener, en skriftlig og en muntlig.

I matematikkfaget får du opplæring i grunnleggende regneferdigheter innenfor brøk, potenser og parantesregning, geometri, prosent, indeks, statistikk, sannsynlighetsregning, funksjoner, personlig økonomi samt matematiske modeller. Du vil også få opplæring i det grafiske matematikkprogrammet Geogebra som erstatter grafisk kalkulator og som benyttes på eksamen.

Matematikk 1P/PY og 2P/PY dekker pensum for 224 læreplanfestede timer.

I matematikk er det to eksamener, 1P/PY og 2P/PY.

I naturfag lærer du om kjemiske stoffer og reaksjoner, organisk kjemi, cellebiologi, menneskekroppens oppbygging og funksjon, arv, stråling, miljø, energi og økologi.
Hos oss er laboratorieøvelser en del av faget og inngår i prisen.
Naturfag dekker pensum for 140 læreplanfestede timer. Det er 1 muntlig-praktisk eksamen i naturfag.

Historiefaget tar for seg viktige begivenheter i norsk og internasjonal historie fra førhistorisk tid, de første sivilisasjonene, og antikkens Hellas og Roma, middelalder og vikingtid, det kapitalistiske samfunn, renessansen og reformasjon, revolusjonstid og frem til industrialisering og det moderne samfunnet vi er en del av. I tillegg til å lære hva som faktisk skjedde skal man også lære å forstå årsakene til de sentrale historiske hendelser, som for eksempel 1. og 2. verdenskrig.

Historiefaget dekker pensum for 140 læreplanfestede timer. I historiefaget er det en muntlig eksamen.

Samfunnsfaget gjennomgår temaene samliv, individ og samfunn, det politiske system, arbeids- og næringsliv, kulturforståelse og det internasjonale samfunn.

Samfunnsfaget dekker pensum for 84 læreplanfestede timer. I samfunnsfag er det en muntlig eksamen.

Andre enkeltfag i studiekompetanse

Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi handler om hvordan samfunnet vi lever i styrer våre tanker og handlinger. Det handler om hvordan mønster og prosesser påvirker våre liv. Faget sosiologi og sosialantropologi er samfunnsfag som skal hjelpe deg til å forstå mer av samfunnet rundt deg. I samfunnsfagene er det viktig å ha en spørrende holdning til det du ser rundt deg og forsøke å finne svar på hvordan samfunnet er bygget opp og hvorfor vi oppfører oss som vi gjør. I sosiologi er det en muntlig eksamen.

Kroppsøving – nettundervisning
Kroppsøving er beregnet for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har et fullverdig vitnemål, eller fagbrev. Da må du ha kroppsøvingsfaget på Vg3- nivå. Kroppsøving dekker pensum for 56 læreplanfestede timer.

Kroppsøving gjennomgår temaene trening, helse og livsstil, egen trening og individuell idrett, lagidrett og friluftsliv. Undervisningen følger gjeldende læreplan for fellesfag i kroppsøving. Påbygg på Vg3- nivå er et obligatorisk programfag som du må ha for å få generell studiekompetanse. I kroppsøving er det en muntlig-praktisk eksamen.

Våre fag starter normalt i høstsemesteret, og alle fag avsluttes med privatisteksamen.

Kursinfo

Kurssted: Sarpsborg: (Kulåsgata 17)
Tidsrom: 05.09.22 – 31.05.23

Pris: Se prisliste under

Kontakt: Linda J. Bakkland
linda.j.bakkland@aof.no
69 13 04 10 / 918 76 023

NB! Skriv hvilket fag du melder deg på i kommentarfeltet på søknadsskjemaet.

Praktisk informasjon

Eksamen: Alle fag avsluttes med privatisteksamen. Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursprisen, og betales samtidig med at du melder deg opp til eksamen. Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar. All oppmelding til eksamen skal skje via internett til Privatist.

Finansiering: Utdanningen er godkjent for søknad om lån i Lånekassen. Søknaden finner du på Lånekassens hjemmeside. Husk å levere/ sende inn deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend.

Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Forkunnskaper: For å delta på undervisningen på videregående skoles nivå må det dokumenteres kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole

Tilleggsopplysninger for minoritetsspråklige: Minoritetsspråklige søkere som ikke har fullført norsk grunnskole må dokumentere bestått norskprøve 3/B1 alle delprøver.

Påmeldingsskjema

Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler. Er du voksen, kan du få generell studiekompetanse med 23/5-regelen. Om du trenger alle seks fag, eller kanskje bare noen, hjelper vi deg å finne ut av dette og har tilbud som passer. Trenger du bare å forbedre en eksisterende karakter kan vi også hjelpe deg med dette. Fagene som inngår i generell studiekompetanse er: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og historie. Det kan være lurt å starte planleggingen med å ta kontakt med en av våre rådgivere for å se hva som er raskeste vei for deg. Fyll ut kontaktskjema under så tar vi kontakt. 

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss