fbpx

Reisespråk

Språkkurs

Lær deg et reisespråk og få mer ut av ferien din. Vi tilbyr engelsk, fransk, spansk, italiensk, russisk og polsk.

Har du noen gang vært på restaurant og bestilt en rett du gleder deg til å nyte, og når den stilles på bordet er det så lang i fra hva du forstilte deg?

Kanskje du har slitt med å gjøre deg forstått når du spør etter veien til stranden eller apoteket?

Eller, som verre er, ikke klart å gjøre deg forstått når alvoret er ute og du trenger lege eller annen medisinsk hjelp?

Du er ikke alene!

Så, enten du vil lære deg det internasjonale språket engelsk som du kan bruke i de fleste land, eller du vil lære deg et annet reisespråk for å få det meste ut av ferien din, har vi kurs for deg!

Velger du kurs hos AOF Østfold får du:

Klasseromsundervisning: Vi vet at den beste måten å lære et nytt språk på er i et klasserom med dyktige veiledere. Du møter andre som er på samme nivå som deg, som du kan ha øvingsdialog med. Du har en veileder su kan høre på og stille spørsmål til når det er noe du ikke forstår.

Veiledere: Alle våre veiledere er trygge og dyktige i språket de underviser i. De har også lang og bred erfaring med å undervise voksne.

Lokasjon: Alle våre undervisningslokaler har sentral beliggenhet i østfoldbyenes sentrum, nær offentlig kommunikasjon, og gode parkeringsmuligheter.

Kurs & Påmelding

Vi tilbyr helt grunnleggende kurs for voksne som ønsker å lære engelsk. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det kreves ingen forkunnskaper. 

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et engelskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel engelsk. I tillegg vil du lære en del om den engelske kulturen.

Og vi tilbyr konversasjonskurs er for deg som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noen problemer med å forstå “hverdagsengelsk” eller lese/forstå enkel engelsk.

Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til «small-talk» med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne «settingen».

Og vi engelsk  for business for deg som trenger å øve mer på muntlig og skriftlig engelsk for bruk i jobb.

  • Meeting new collegues
  • Business around the world
  • Formal phone calls
  • E-mailing a client

Se alle engelskkurs

Kursenes innhold:

Grunnleggende engelskkurs inneholder praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser.

I undervisningen benytter vi bøkene Bridges, lesebok og arbeidsbok (disse må du kjøpe selv).

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med enkel dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.
Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Se alle engelskkurs

Vi tilbyr helt grunnleggende kurs for voksne som ønsker å lære fransk. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper. 

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et franskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen.

Og kurs for deg som kan litt fransk fra før, enten du er selvlært eller har deltatt på tidligere kurs. Du skal lære å utvide ordforrådet, og å delta i en samtale på en enkel måte. I tillegg lærere du mer om fransk kultur.

Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner som: å presentere deg, forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person. Kurset vil ha hovedfokus på muntlige samtale og muntlige ferdigheter.

Vi har også oppfriskningskurs er for deg som har lært fransk tidligere og kan enkel grammatikk.

Kurset tar sikte på at du skal klare deg på egenhånd i et franskspråklig land. Du får oppfriskning i å snakke og forstå tale, lese tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen.

Se alle franskkurs

Kursenes innhold:

Hos oss lærer du fransk gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser, og du får

grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

 I undervisningen bruker vi bøkene Contact, lesebok og arbeidsbok. 

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Se alle franskkurs

Vi tilbyr helt grunnleggende kurs for voksne som ønsker å lære spansk. Hovedvekten er på den muntlige siden av språket, og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper. 

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et spanskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel spansk. I tillegg vil du lære en del om den spanske kulturen.

Og kurs er for deg som kan litt spansk fra før, enten du er selvlært eller har deltatt på tidligere kurs. Du skal lære å utvide ordforrådet, og å delta i en samtale på en enkel måte. I tillegg lærere du  om spansk kultur.

Du lærer å bruke vanlige uttrykk og enkle setninger som gjelder konkrete situasjoner som: å presentere deg, forklare hva du gjør, spørre og svare på spørsmål om deg som person. Kurset vil ha hovedfokus på muntlige samtale og muntlige ferdigheter.

Se alle spanskkurs

Kursenes innhold:

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

I undervisningen bruker vi bøkene Caminos som inneholder både tekstbok og arbeidsbok.

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Se alle spanskkurs

Vi tilbyr helt grunnleggende kurs for voksne som ønsker å lære italiensk. Hovedvekten er på den muntlige siden av språket, og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper. 

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et italienskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel italiensk. I tillegg vil du lære en del om den italienske kulturen.

Vi tilbyr også oppfriskningskurs for deg som har lært italiensk tidligere og kan enkel grammatikk.

Kurset tar sikte på at du skal klare deg på egenhånd i et italienskspråklig land. Du får oppfriskning i å snakke og forstå tale, lese tekster og å skrive enkel fransk. I tillegg vil du lære en del om den franske kulturen.

Se alle italienskkurs

Kursenes innhold:

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

I undervisningen bruker vi bøkene, Allegro, lesebok og arbeidsbok

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.
 
Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.
 
Leseforståelse: Du vil lære å forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.
 
Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Se alle italienskkurs

Vi tilbyr nybegynnerkurs for voksne som ønsker å lære grunnleggende russisk. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket, og uttale er i fokus. Det krever ingen forkunnskaper.

Du lærer å snakke og forstå enkel tale. Hilse på hverandre, tall og bokstaver, mat og drikke, klokka, enkel grammatikk. Og du lærer om russisk kultur.  

Se alle russiskkurs

Kurset innhold:

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger.

Føre en samtale: Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Se alle russiskkurs

Kurset innhold:

Vi tilbyr grunnleggende kurs for voksne som ønsker å lære Polsk, enten som turistspråk eller for å kommunisere med polske kollegaer og venner. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og uttale er i fokus. Det kreves ingen forkunnskaper. 

Kurset tar sikte på å lære deg nok til å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel polsk. I tillegg vil du lære en del om den polske kulturen.

Se alle polskkurs

Kursinnhold:

Gjennom praktisk orienterte, muntlige og skriftlige øvelser får du grunnleggende kunnskap gjennom grammatikk og uttale.

Generelt: Du vil lære å bli fortrolig med dagligtale, derfor er hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse: Du vil lære å kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår deg selv, din familie og dine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse: Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale: Du skal lære å delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe deg å formulere deg.

Du skal lære å stille, og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner. Du skal lære å bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor, og mennesker hun/han kjenner.

Se alle polskkurs

Vi tilbyr språkkurs på flere nivåer i Fredrikstad. Sarpsborg, Moss og Askim

Kursoppstart vår 2022

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss