fbpx

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse?

Nå kan alle bedrifter i Viken søke BIO-tilskudd (Bedriftsintern opplæring), fra Viken fylkeskommune. 

 Søknadsfristen er løpende.

Hva er BIO-ordningen?

 • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre nødvendig omstilling.
 • Omstillingen kan omfatte alt fra endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
 • Bedrifter kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte i Viken.
 • Man kan søke om opptil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Hva er nytt?

BIO-ordningen har nylig gjennomgått en revisjon av retningslinjene sine.

Tidligere var det vært krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket.

Dette er nå fjernet. Vi har også økt støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

Siste nytt om ordningen:

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for at bedriften skal klare nødvendig omstilling? Viken fylkeskommunen øker støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.

Det er ingen søknadsfrist i 2022, og støtte tildeles så lenge det er midler igjen.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring og tannhelse, i Viken fylkeskommune forklarer:

Nå har vi tatt grep for at pengene skal komme enda flere bedrifter i Viken til gode.

Tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring (BIO), har blitt svært godt mottatt av i Vikens næringsliv.

Samtidig som bedriftene opplever et økt behov for ny kompetanse, øker Viken fylkeskommune støtteandelen i tilskuddsordningen «Bedriftsintern opplæring».

I de nye retningslinjene er støtten differensiert:

 • Små bedrifter med mindre enn 50 ansatte kan få dekket inntil 70 % av opplæringskostnadene.
 • Mellomstorebedrifter med 50-250 kan få dekket inntil 60 % av opplæringskostnadene.
 • Store bedrifter med mer enn 250 ansatte kan få dekket inntil 50% av opplæringskostnadene.
  Les om alle endringer her

  NB: AOF Østfold følger opp denne ordningen fortløpende, og dersom det blir tilført flere midler vil vi publisere det her, og samtidig ta kontakt med de som sender oss en e-post om interesse for ordningen. AOF Østfold overvåker også andre tilskuddsordninger – derfor ikke nøl med å ta kontakt! For denne ordningen kan vi bistå med bistand til:

Les mer om ordningen og søk  her!

Vi hjelper deg med:

 • Skrive søknaden
 • Lage undervisningsopplegg
 • Tilpasse e-læring / fjernundervisning
 • Gjennomføring & prosjektledelse
 • Kurs- / Studiebevis

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss