fbpx

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for omstilling og kompetanseheving?

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet utlyser Viken fylkeskommune en ekstraordinær tilskuddsordning med formålet å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den økonomiske rammen er 24 millioner kroner i 2020. Les mer om ordningen her!

Siste nytt om ordningen pr. 18.05.2020:

 • Permitterte kan få bygge kompetanse gjennom bedriften.
 • Fylkesrådet åpner nå for at «25 eller flere ansatte kan søke om utvidet støtte opp til grensen for statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte 200.000 euro (i dag ca. 2 millioner kroner)». For slike prosjekter må det beregnes noe lengre saksbehandlingstid.
 • Kriteriene for denne utvidede støttemuligheten vil foreligge rett over påske, sier Johan Edvard Grimstad.
 • Etterspørselen etter denne støtten har vært formidabel og Viken fylkeskommunes midler til ordningen vil bli fullt ut benyttet med de søknadene som allerede er kommet inn. Søknader som er innsendt etter kl 17.00 mandag 27. april kan ikke forventes å bli realitetsbehandlet.
 • Ny ordning for større bedrifter med søknadsfrist 4. juni:
  • Gjelder for bedrifter med flere enn 25 ansatte og kan søke om intill 2 mill. Les mer her!
 • NB: AOF Østfold følger opp denne ordningen fortløpende, og dersom det blir tilført flere midler vil vi publisere det her, og samtidig ta kontakt med de som sender oss en e-post om interesse for ordningen. AOF Østfold overvåker også andre tilskuddsordninger – derfor ikke nøl med å ta kontakt!

Hva kan du søke om tilskudd til?

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. Dette skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.

Formålet med ordningen er å bidra til;

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel (Dette utelukker ikke andre områder):

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • Datasikkerhet
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
 • Gi arbeidstakere norskopplæring
 • Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

Kriterier:

Det er noen vilkår du må oppfylle for å komme i posisjon for å søke;

 • Bedriften kan få tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatsene for lønnskostnadene beregnes med 1,2 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til kr. 700,- pr. time.
 • Bedriften kan også få tilskudd til andre utgifter enn lønn som er direkte knyttet til opplæringen det søkes om. Andre utgifter kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av den totale prosjektkostnaden.
 • Støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. NAVs regler for dagpenger setter i dag begrensninger for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at helt permitterte kan benytte ordningen innenfor gjeldende regelverk, og helt og fullt når regelverk justeres.
 • Det kan gis inntil kr. 300 000 i tilskudd pr bedrift. NB! Dette er også til vurdering da Stortinget kan bidra mer til ordningen.
 • Støtten kan ikke utgjøre mer enn 80 % av totalkostnaden.
 • Bedriften må stille med minimum 20% i egeninnsats, som kan bestå av egen tid, utstyr og/eller kontantbidrag (egen tid beregnes med timesats som under punkt a).
 • Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Opplæringstiden for hver deltaker kan vare inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå utover 26 uker hvis opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Ta kontakt med AOF Østfold for hjelp og bistand til å å utvikle kurs og underlag for søknaden. Det er din bedrift som må søke, men vi hos AOF Østfold hjelper deg gjerne! Link til søknadsskjema finner du her!

Svar på ofte stilte spørsmål finner dere her!

Vi hjelper deg med:

 • Skrive søknaden
 • Lage undervisningsopplegg
 • Tilpasse e-læring / fjernundervisning
 • Gjennomføring & prosjektledelse
 • Kurs- / Studiebevis

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Kontakt

69 13 04 10

ostfold@aof.no

Stortorvet 5-7,
1607 Fredrikstad

Skriv til oss

  Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Du kan trekke tilbake alle samtykker når du selv måtte ønske. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Personvernerklæring

© 2020 Viken kompetanse – AOF Østfold
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss