fbpx

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Har din bedrift behov for omstilling og kompetanseheving?

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen for eksempel, digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling.

Les mer om ordningen her!

Siste nytt om ordningen:

 • Bedrifter kan få tilskudd på inntil 700 000 kroner per tildeling.
 • Dersom det skal gjennomføres flere opplæringstiltak samles disse i én søknad. Det kan kun tildeles støtte på inntil 700 000 kroner fra denne ordningen i 2021, per virksomhet.
 • Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen.
 • Viken FK kan støtte inntil 50 % av totalkostnadene knyttet til opplæringen.
 • Opplæringsperioden kan være på inntil 1 år
 • Løpende søknadsfrist
 • Prioriteringer:
  • Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen f.eks, digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling.
  • Tilskuddet skal gå til å dekke
   • opplæringskostnader, f.eks. kursavgift for ansatt og/eller ekstern kursholder
   • lønnskostnader for ansatte som deltar på opplæringen
   • andre kostnader, som for eksempel utstyr, materiell, programvare og lisenser som er direkte knyttet til opplæringstiltaket.
   • Opplæringen må være direkte knyttet til selve omstillingsbehovet

NB: AOF Østfold følger opp denne ordningen fortløpende, og dersom det blir tilført flere midler vil vi publisere det her, og samtidig ta kontakt med de som sender oss en e-post om interesse for ordningen. AOF Østfold overvåker også andre tilskuddsordninger – derfor ikke nøl med å ta kontakt! For denne ordningen kan vi bistå med bistand til:

Formål med ordningen, og hva kan du søke om tilskudd til?

Tilskuddsordningen skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp ansatte.

Midlene skal brukes til å finansiere ulike opplæringstiltak for egne ansatte. Hovedformålet er at medarbeiderne i bedriften får tilført den kompetansen som er nødvendig for at bedriften skal kunne gjennomføre den planlagte omstillingen.

Hvem kan få støtte?

 • Alle bedrifter i Viken som har et behov for opplæring av egne ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.
 • Det er også et krav at bedriften må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.
 • Ordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb og/eller er permitterte.
 • Søker må ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke, og ha ansatte.
 • Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er ikke anledning til å søke på vegne av flere bedrifter eller andre bedrifter enn sin egen. Offentlige virksomheter og ideelle organisasjoner kan ikke søke.

Kriterier:

Det er noen vilkår du må oppfylle for å komme i posisjon for å søke;

 • Bedriftens situasjon i forhold til Covid-19
 • Behovet for omstilling og opplæring
 • Plan for opplæringen
 • Bedriftens gjennomføringsevne
 • Øvrige prioriteringskriterier:
  • Det er en fordel om opplæringsprosjektet kan vise til FNs 17 bærekraftmål. Prosjekter som legger til rette for det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet er ønskelig, men ikke et krav. Det samme gjelder integreringsarbeid i bedriften.
  • Bedriftens betydning og konsekvenser for lokalsamfunnet dersom bedriften må redusere eller avvikle sin virksomhet vil bli vektlagt.

Særskilte krav til kompetansetiltaket

 • Det er en forutsetning at bedriften har gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før man søker om tilskudd til opplæringstiltaket.
 • Det er et krav at opplæringen skal skje i regi av en ekstern kurstilbyder/leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon.
 • Opplæringen må gi de ansatte en kompetanseheving som har en langsiktig effekt for den enkelte deltager og for bedriftens utvikling.
 • Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.
 • Tiltaket med opplæringsplan skal være forankret hos bedriftens ansatte og tillitsvalgte der bedriften har tillitsvalgt.

Ta kontakt med AOF Østfold for hjelp og bistand til å å utvikle kurs og underlag for søknaden. Det er din bedrift som må søke, men vi hos AOF Østfold hjelper deg gjerne med å;

 • Skrive selve søknaden, og kartlegge bedriftens kompetansebehov.
 • Lage en plan, og anbefale omfang og organisering av opplæringstilbudet som skal gjennomføres.
 • Gjennomføre selve opplæringen, og utarbeide tidsplan fra oppstart til avslutning, samt dokumentere kompetansetiltaket.

Link til søknadsskjema finner du her!

Vi hjelper deg med:

 • Skrive søknaden
 • Lage undervisningsopplegg
 • Tilpasse e-læring / fjernundervisning
 • Gjennomføring & prosjektledelse
 • Kurs- / Studiebevis

Har du spørsmål rundt dette?

Ta gjerne kontakt med oss!

Trenger du karrièreveiledning?Kontakt oss